O UDRUŽENJU

Gospodarska interesna udruženja, kao tip pravne osobe nastaju u okviru Europske unije 1985. godine kao rezultat ulaganja velikih napora u ujednačenje prava trgovačkih društava. Na istim načelima, 1998. godine, osnovano je Gospodarsko interesno udruženje trgovačkih društava za održavanje cesta Hrvatski cestar, skraćeno Hrvatski cestar - GIU. Udruženje je osnovano u skladu s odrednicama o gospodarskim interesnim udruženjima, definiranim u Zakonu o trgovačkim društvima.

Ugovor o osnivanju potpisalo je četrnaest trgovačkih društava Osnivača (društva kapitala, Članova), nastalih 1998. godine iz operative javnog poduzeća Hrvatske ceste, koje je ukinuto donošenjem Zakona o javnim cestama (NN 100/96). Osnovna djelatnost Članova je redovno održavanje javnih cesta na gotovo cijelom području Republike Hrvatske, s upravama u Bjelovaru, Dubrovniku, Gospiću, Karlovcu, Osijeku, Puli, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu. Članovi udruženja trenutno imaju oko 3200 zaposlenih i održavaju oko 27000 km javnih cesta, podijeljenih na državne (7000 km), županijske (10050 km) i lokalne (9700 km) ceste.

Poslovanje Udruženja temelji se na olakšavanju i promicanju gospodarskih djelatnosti koje su predmet poslovanja njegovih Članova, te na poboljšavanju i povećavanju njihovog učinka. Pri tome Udruženje ne stječe dobit za sebe, već za svoje Članove. Udruženje je pravna osoba, koju zastupa i predstavlja Uprava (Direktor), koju izabire Skupština sastavljena od Direktora Članova Udruženja.


Daljnji razvoj Udruženja definiran je planom srednjoročnog razvoja Udruženja i Članova do 2010. godine, kojim su utvrđeni sljedeći ciljevi razvoja:

  • unapređenje poslovanja i organizacije rada
  • smanjenje troškova
  • poboljšanje kvalitete i odgovornosti
  • proširenje djelatnosti
  • usvajanje novih tehnologija
  • upoznavanje javnosti sa postignućima
  • usklađivanje poslovanja sa smjernicama EU
  • organizacijske promjene Udruženja
  • privatizacija Članova Udruženja